Token hóa và Tài chính phi tập trung

Token hóa và Tài chính phi tập trung

BZx có vẻ sẽ hồi phục sau khi các cuộc tấn công đóng vai trò...

bởi Third-Party Content

3 months trước

Tháng trước đã có hai cuộc tấn công liên tiếp vào nền tảng bZx. Đã có nhiều báo cáo chi tiết về các cuộc tấn công, nhưng nhìn chung, cuộc tấn công thứ nhất đã khai thác một lỗi trong hệ thống để hưởng lợi về giá chênh lệch giữa các nền tảng DeFi khác nhau; trong khi cuộc thứ hai thao túng nền tảng trung gian để cho phép kẻ tấn công rút ETH khỏi các khoản va thu gộp. Khi tất cả những điều này đã được nói và thực hiện, những kẻ tấn công đã thu về...

QUẢNG CÁO